מאגר יחידות הלימוד

יחידות לימוד ומערכי שיעור ממיטב צוותי ההוראה החרדיים בירושלים

תחום דעת

סוג חינוך

שכבת גיל

מדעים

חינוך רגיל

כיתה י

גיאוגרפיה

חינוך מיוחד

כיתה גן

קודש

חינוך מיוחד

קודש

חינוך מיוחד

כיתה א

מדעים

חינוך מיוחד

כיתה גן

מדעים

חינוך מיוחד

כיתה ו

קודש

חינוך מיוחד

כיתה א

מתמטיקה

חינוך רגיל

כיתה ה

מתמטיקה

חינוך רגיל

כיתה ד

קודש

חינוך רגיל

כיתה ו

קודש

חינוך רגיל

כיתה ב

אנגלית

חינוך רגיל

כיתה ז

אנגלית

חינוך רגיל

כיתה ה

מדעים

חינוך רגיל

כיתה ה

מדעים

חינוך מיוחד

כיתה ו

מתמטיקה

כיתה א

קודש

חינוך מיוחד

כיתה א