כישורי חיים

כישורי חיים

תרגילים חווייתיים לפיתוח כישורי חיים בשילוב תוכנת power point.

על התכנית

יחידת לימוד הכוללת ששה שיעורים ומכילה תרגילים חוויתיים המפתחים כישורי חיים. תהליך הלמידה מתבצע בשיטת מן המידע אל הידע. כאשר התלמידה מקבלת מידע ועליה לעבדו בצורות שונות עד שאכן הידע יופנם אצלה. במהלך השיעורים התלמידה לומדת מיומניות רבות בתוכנת power point.

תוצרים

מצגות של סיפורים, עצות ורגשות.

שלבי התוכנית

תזכרו פטנטים

שיטות לשיפור הזכרון - פעילות בexcel ובניית מצגת בסיסית

סיפורון על עיפרון

הדרך להתקדמות ולהצלחה בחברה - עיבודי תמונה

דרכי תגובה

אפשרויות תגובה במצבי קושי - הנפשות

מבחן באנלוגיה

יצירת מצגת אינטראקטיבית - כפתורי פעולה

רגשות

זיהוי רגשות על פי איברי הפנים - גורמי הנפשה

הכל בסדר

עצות לסדר בילקוט ובחדר - שימוש בsmartart

משתתפים בתכנית

בית יעקב רמות פולין

בית יעקב אהל רחל

בית יעקב הצפון

בית יעקב עזרת תורה

בית יעקב רמת שלמה

בית יעקב מטרסדוף

בית יעקב הר נוף

בית יעקב נווה יעקב

בית יעקב דרך החיים

תחום: אוריינות דיגיטלית | אופיס
נושא: כישורי חיים
סוג חינוך: רגיל
שכבת גיל: יסודי
מגדר: בנות
תוכנית להפעלה עצמית

גלריית תמונות