מאמרים

כאן תוכלו ללמוד על עקרונות הלמידה המבוזרת, ועל דרכים ליישם אותה בכיתה.

יסודות תפיסת הפיתוח הפדגוגי של מנח"י

דרכים ליישום למידה מבוזרת