הזזות ומתיחות של פונקציה ריבועית

הזזות ומתיחות של פונקציה ריבועית

שעור פתיחה והכרות ראשונית להזזות מתיחות וכיווצים של פונקציה ריבועית.
(פרבולה) השעור הינו למידת חקר בעזרת היישומון "גאוגברה" ומלווה בדף עבודה.

על היחידה

נושא השיעור

הזזות ומתיחות של פונקציה ריבועית

נושא בתכנית הלימודים

פונקציה ריבועית

רצף

• התלמיד יודע מהי פונקציה קווית ותפקיד הפרמטרים. •התלמיד מכיר ציר סימטריה והקשר שלו לפונקציה ריבועית. •התלמיד מכיר את גרף הפונקציה y=x2. • התלמיד מכיר ייצוגים שונים של פונקציות: ייצוג אלגברי, ייצוג אלגברי וייצוג בטבלה.

רציונל למורה

השיעור הוא שיעור חקר מלווה בדף עבודה וביישומון גאוגברה. השיעור חושף את התלמידים להזזות ומתיחות וכיווצים אך זו רק ההכרות הראשונית. בשיעורים הבאים יילמדו בנפרד הזזות אנכיות , אופקיות , מתיחות וכיווצים בייצוג גרפי, אלגברי ומספרי בטבלה.

מחבר/ת

אסתי בא גד

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

•חקירת גרף פונקציות ממשפחות שונות לגילוי תכונות הפונקציות.
•התלמיד יכיר משפחות שונות של פונקציות •התלמיד יתנסה בביצוע של שיקוף והזזה אנכית ואופקית של פונקציות. •התלמיד יתנסה במתיחות וכיווצים של פונקציות. •התלמיד יכיר, יזהה וידע מהם הפרמטרים במשוואת הפונקציה הריבועית והשפעותיהם על גרף הפונקציה.

מושגים

• הזזות אופקיות ואנכיות •מתיחות וכיווצים של פונקציה. •סימטריה, שיקוף, משפחות של פרבולות, נקודות חיתוך עם הצירים, פונקציה עולה/ יורדת, חיוביות / שליליות, נקודת קיצון.

הענות לשונות

החקר ייעשה בהדרגה לפי הרמות השונות

חומרים נלוים

ספר, דף עבודה, יישומון גאוגברה

ציוד נדרש

דף עבודה מלווה. יישומונים בגאוגברה

נושא השיעור הזזות ומתיחות של פונקציה ריבועית

שכבת גיל כיתה ט, י

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים קובץ גאוגברה, דף עבודה, מהלך השיעור