הקדמה למיזוג טקסט

הקדמה למיזוג טקסט

הקדמה ופתיחה לנושא מיזוג טקסט, הכנה לבגרות

על היחידה

נושא השיעור

מיזוג טקסט היכרות ופתיחה

נושא בתכנית הלימודים

הקדמה לכתיבה ממזגת

רצף

שיעור ראשון בשנה, לאחר התנסות במבחני הבנת הנקרא בשנה שעברה

רציונל למורה

התלמידה תצא מן השיעור עם ההבנה מהי סקירה, תבין איך לעבד מידע נתון, תדע לנתח סקירה בסיסית ותדע לזהות את רכיבי המבנה וכמותם בתוך טקסט נתון.

מחבר/ת

רות וולברשטין

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

מטרה לימודית: המטרה היא שהבנות תבנה מה הרציונל שעומד מאחורי כתיבה ממזגת, ותאמנה את עצמן בזיהוי רכיבי מבנה.

מושגים

סקירה ממזגת, רכיבי מבנה, טבלה מסכמת

הענות לשונות

חומרים נלוים

מסך מקרן, ספר "לשוננו רינה חלק ב' עמודים 7-10, מחברת למשימת היישום, דף מטלה נלווה לכרטיס הפתיחה (לא חובה, אפשרי גם במחברות)

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע לשון

נושא השיעור מיזוג טקסט היכרות ופתיחה

שכבת גיל כיתה יב

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת מלווה, דף עבודה