השינויים באותיות הגרוניות

השינויים באותיות הגרוניות

הכרת התופעות בגרוניות וניקוד מילים בעלות אות גרונית. תיקון שגיאות שהשתרשו בדיבור

על היחידה

נושא השיעור

השינויים באותיות הגרוניות

נושא בתכנית הלימודים

אותיות גרוניות

רצף

זיהוי שורש, זיהוי שווא נע ונח, כללי דגש חזק וקל, סוגי דגשים חזקים, זיהוי בניינים ותבניות.

רציונל למורה

•הכרת התופעות בגרוניות וניקוד מילים בעלות אות גרונית. •תיקון שגיאות שהשתרשו בדיבור

מחבר/ת

פסי וינר

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

•זיהוי תנועה חטופה ותנועה פשוטה. •הבנת מקור התנועות החטופות. •הבחנה בין סיומת מילה בפתח גנובה לסיומת פשוטה. •ניתוח מילים ומשמעותן ע"פ הניקוד. •פירוק מילים ומציאת מקור התנועות השונות שלהן. •עיבוד מילים ושיוך לכלל המתאים להן ע"מ לנקדן.

מושגים

•חוק הידמות התנועות •תשלום דגש •מנורת התשלומים •משקלים

הענות לשונות

חומרים נלוים

מצגת ודפי עזר, ספר דקדוק לכיתה ז'

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע דקדוק

נושא השיעור השינויים באותיות הגרוניות

שכבת גיל כיתה ז

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת ראשית ומצגת סכום, טבלת מבחן, דפי עזר למהלך השעור,