ממלכת הדמיון

ממלכת הדמיון

הכרת השיר "ממלכת דמיון" מבחינת תוכנית ולשונית והקניית הערך המוזכר בו: "כי לא במותו יקח הכל"

על היחידה

נושא השיעור

ממלכת דמיון/ ר. לינטופ

נושא בתכנית הלימודים

שירה חדשה

רצף

שירה בת זמננו

רציונל למורה

הכרת השיר "ממלכת דמיון" מבחינת תוכנית ולשונית והקניית הערך המוזכר בו: "כ לא במותו יקח הכל"

מחבר/ת

גדית שהרבני

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

ניתוח השיר מבחינה תכנית, זיהוי אמצעי עיצוב צורניים, הקשת התוכן האליגורי לחיי היום יום

מושגים

אליגוריה, פואנטה, לייט-מוטיב

הענות לשונות

לחזקות – הכרת פרוייקט השו"ת, הקשה בין חומר ידוע לשורות בשיר לחלשות – הדגשת המושגים הנדרשים בשיר

חומרים נלוים

מצגת, דף הטרמה, ספר עלי כותרת עמ' 48

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע ספרות

נושא השיעור ממלכת דמיון/ ר. לינטופ

שכבת גיל כיתה יא

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת, דף הטרמה