משלימי השם ומשלימי פועל

משלימי השם ומשלימי פועל

יחידת הנושא והנשוא וכן משלים שם ומשלים פועל

על היחידה

נושא השיעור

משלימי השם ומשלימי פועל

נושא בתכנית הלימודים

משלימי המשפט-תיאור, מושא, לוואי

רצף

מבניות של השיעור באופן של הטרמה, לימוד יחידה, תרגול מסורתי בכתב, חזרה ושינון עם משחק במחשב, ומעבר ליחידה הבאה

רציונל למורה

התלמידים ירכשו בקיאות וידע בתחום התחביר בלמידה אפקטיבית משמעותית.

מחבר/ת

דסי מלכה

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

התלמידות ידעו את יחידת הנושא והנשוא, וכן ידעו את משלים שם ומשלים פועל

מושגים

משלים שם, משלים פועל

הענות לשונות

/

חומרים נלוים

מקרן עם מצגת של הסבר ותרגול, כרטיסי ניווט מסכמים לעבודה אסטרטגית וכן לשינון וייצוב הידע, ספר, מחברת

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע תחביר

נושא השיעור משלימי השם ומשלימי פועל

שכבת גיל כיתה ט

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת מלווה, משחק מבוך, דפי סיכום