משפט יחוד

משפט יחוד

הכרת מבנים תחביריים של משפטים, הבנת משמעותם הרטורית בטקסט והכרות עם רבדים לשוניים, כמו לשון המקרא ולשון חז"ל.

על היחידה

נושא השיעור

משפט יחוד

נושא בתכנית הלימודים

משפט יחוד

רצף

משפטים פשוטים מיוחדים בצורתם, לאחר הכרת סימני המשפט הפשוט, לאחר מכן- משפטים מורכבים ומאוחים.

רציונל למורה

הכרת מבנים תחביריים של משפטים, הבנת משמעותם הרטורית בטקסט והכרות עם רבדים לשוניים, כמו לשון המקרא ולשון חז"ל.

מחבר/ת

רחל רוטנברג

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

הבנת המושג יחוד, תפקידו הרטורי, משלב לשוני, מקום המשפט במקורותינו

מושגים

חלק יחוד, כינוי מוסב

הענות לשונות

האלמנט החזותי תורם לחלשות ולתלמידות שזקוקות לחומר מרכז.

חומרים נלוים

דף עבודה, מצגת

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע תחביר

נושא השיעור משפט יחוד

שכבת גיל כיתה יב

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים דף עבודה, מצגת