קצירו של המגוצ'י/ סיפור – מעשיה

קצירו של המגוצ'י/ סיפור – מעשיה

יחידה זו עוסקת בהוראת המעשיה "קצירו של המגוצ'י , והקניית מושגים ספרותיים הנובעים מהיצירה.

על היחידה

נושא השיעור

קצירו של המגוצ'י/ סיפור מהמקראה

נושא בתכנית הלימודים

המעשיה

רצף

הכרת מאפייני המעשיה ומרכיבי גרף העלילה.

רציונל למורה

יחידה זו עוסקת בהוראת המעשיה והקניית מושגים ספרותיים הנובעים מהיצירה.

מחבר/ת

רייזי ברנשטיין

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

1.הקניית מונחים הקשורים במבנה הסיפור : מצג, אפילוג. 2.היכרות עם המונח ניגוד וביטוייו ביצירה 3.מיפוי הסיפור למרכיביו 4.שרטוט גרף המתח של העלילה

מושגים

מונחים ספרותיים: מצג, ניגוד, אפילוג

הענות לשונות

/

חומרים נלוים

ספר ילדותנו לכיתה ה סרטון מצגת עזר

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע ספרות

נושא השיעור קצירו של המגוצ'י/ סיפור מהמקראה

שכבת גיל כיתה ה

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת מלווה, דף עזר למורה, קטעי עיתונות