תיאור דמות

תיאור דמות

הקנית כלים לכתיבת תיאור דמות, באופן תקין ועושר לשוני.

על היחידה

נושא השיעור

תיאור דמות

נושא בתכנית הלימודים

סוגות לכתיבה- כתיבה ספרותית

רצף

כתיבה וניסוח על פי תנאי התקינות שנלמדו בשנה זו עד כה. תיאור והסבר של תופעות והתנהגויות בעקבות התבוננות או קריאה.

רציונל למורה

יחידה זו עוסקת בכתיבת תיאור דמות. היחידה מקנה לתלמידה כלים לכתיבת תיאור תקין ועשיר מבחינה לשונית. ביחידה למידה כיתתית וכן שימוש במצגת אישית לתרגול ואימון.

מחבר/ת

רייזי ברנשטיין

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

א.הכרת הכתיבה הספרותית בתיאור דמות ב.פיתוח יכולת שימוש נכון ותקין בתיאור חיצוני ובתיאור פנימי ג.הרחבת מאגר מילים וביטויים הקשורים בתיאור דמות

מושגים

תיאור חיצוני תיאור פנימי

הענות לשונות

/

חומרים נלוים

מצגת תרגול עצמית וכן דף לסיכום הנושא ולשיעורי בית

ציוד נדרש

מחשב לכל תלמידה

מקצוע הבעה

נושא השיעור תיאור דמות

שכבת גיל כיתה ד

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים דפי משימות ודפי סיכום