דיני טל ומטר

דיני טל ומטר

התלמידות תדענה את ההלכות שקשורות לשכחת "ותן טל" בתפילה בימות החורף, ותוכלנה ליישם במקרה שתשכחנה.

על היחידה

נושא השיעור

דיני טל ומטר

נושא בתכנית הלימודים

הלכות חזרה בתפילה

רצף

לקראת ז בחשון, במסגרת שיעור דינים

רציונל למורה

התלמידות תדענה את ההלכות שקשורות לשכחת "ותן טל" בתפילה בימות החורף, ותוכלנה ליישם במקרה שתשכחנה.

מחבר/ת

מלכה קופולוביץ

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

התלמידה תסיק מתוך ההלכות שלמדה מה עליה לעשות בכל מקום בתפילה בו תגלה ששכחה לומר "ותן טל"..

מושגים

/

הענות לשונות

/

חומרים נלוים

טקסט מתוך קיצור שולחן ערוך, כרטיס כניסה, משחק בינגו בדף עבודה, מצגת מלווה לשיעור

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

נושא השיעור דיני טל ומטר

שכבת גיל כיתה ו

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת מלווה, קבצים נלוים לשעור