חודש אלול

חודש אלול

יחידת שיעור מקסימה על מהות חודש אלול, ותפקיד היהודי בחודש ייחודי זה.

על היחידה

נושא השיעור

חודש אלול

נושא בתכנית הלימודים

מעגל השנה

רצף

/

רציונל למורה

התלמיד ירגיש את מהות החודש.

מחבר/ת

דינה טובולסקי

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

התלמידים ינצלו את ימי חודש אלול לאיסוף מעשים טובים ולתפילה

מושגים

ניצול ימי חודש אלול
ותשובה ותפילה וצדקה

הענות לשונות

כתב גדול, הקראה חלקית

חומרים נלוים

/

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

נושא השיעור חודש אלול

שכבת גיל כיתה א, ב

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת, דף עבודה אינטראקטיבי,