שברים עשרוניים

שברים עשרוניים

חיבור וחיסור של שברים עשרוניים בעל פה, לפני הבנת המבנה העשרוני.

על היחידה

נושא השיעור

חיבור וחיסור שברים עשרוניים

נושא בתכנית הלימודים

מספרים עשרוניים

רצף

מבנה עשרוני בכיתות ג'-ה' , שברים פשוטים

רציונל למורה

כדי להגיע ללמידה משמעותית של פעולות בשבר העשרוני , התלמידים מתחברים לידע שיש להם על המבנה העשרוני .הם משתמשים במודל ואין למידה של כללים.

מחבר/ת

שולי סגל, אסתי בא גד

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

*חיבור וחיסור בע"פ לפי הבנת המבנה העשרוני *אומדן ותובנה *תרגילי חיפוש פתוח

מושגים

עיגול מספרים עשרוניים

הענות לשונות

התלמיד המתקשה בונה בסיס איתן לפעולות בשברים עשרוניים בעזרת היישומונים, ההבנה מאפשרת לו לפתור תרגילים בע"פ ומאפשרת לכלל התלמידים לעבוד ברמות חשיבה שונות.

חומרים נלוים

יישומון וספר הלימוד

ציוד נדרש

מודל מוחשי יישומון: https://www.yisumatica.org.il/node/207

נושא השיעור חיבור וחיסור שברים עשרוניים

שכבת גיל כיתה ה

קבצים נלויים מהלך שיעור