רבני ירושלים במאה ה19

רבני ירושלים במאה ה19

יחידה העוסקת במנהיגות הרוחנית בירושלים במאה 19. היחידה מכינה את התלמיד לחומר הלימודי הנדרש במבחני החוץ, תוך שימוש בלמידת חקר ובלמידה עצמאית.

על היחידה

נושא השיעור

מנהיגות רוחנית בירושלים במאה 19

נושא בתכנית הלימודים

מנהיגות רוחנית בירושלים במאה ה19

רצף

לא נשען על רקע קודם

רציונל למורה

התלמידה תכיר את הדמויות התורניות המנהיגות בירושלים בשנות המאה ה19 . התלמידה תלמד את החומר באופן עצמאי תוך שימוש בלמידת חקר

מחבר/ת

ליבי שטינהוז ללי שטרן

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

התלמיד/ה י/תדע את קורות חייהם של ארבעה מרבני ירושלים בתקופה זו. י/תדע התלמיד/ה לענות על שאלות המסכמות נושא זה.

מושגים

מנהיגות רוחנית, המהרי"ל דיסקין, בעל ישא ברכה, ר' יוסף חיים זוננפלד, ר' שמואל סלנט, הרב יעקב שאול אלישר

הענות לשונות

ניסוח פשוט,

חומרים נלוים

מצגת, דפי עבודה אינטראקטיביים – לא ניתנים לשינוי ע"י התלמיד/ה.

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע תולדות ישראל

נושא השיעור מנהיגות רוחנית בירושלים במאה 19

שכבת גיל כיתה יב

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים קובץ מידע למורה, מצגת ידע, מצגת חזרה, דפי עבודה , מערך שיעור מתוקשב