שטחי היבשות לעומת גודל האוכלוסיה

שטחי היבשות לעומת גודל האוכלוסיה

מהו גודלה של כל יבשת, מה גודל האוכלוסייה שבה באחוזים, השוואה באמצעות תרשימים ומסקנות.

על היחידה

נושא השיעור

שטחי היבשות לעומת גודל האוכלוסיה

נושא בתכנית הלימודים

ארופה

רצף

מהו גודלה של כל יבשת, מה גודל האוכלוסייה שבה באחוזים, השוואה באמצעות תרשימים, מסקנות לגבי התוצאות - אירופה היא היבשת הקטנה ביותר אך המאוכלסת ביותר

רציונל למורה

מטרה לימודית: הבנה שלא תמיד יש קשר בין גודל היבשת לבין האוכלוסייה. מטרה פורמלית: זיהוי היבשות במפה, השוואה. מטרה חינוכית: שיתוף פעולה בעבודה בזוגות.

מחבר/ת

חני לוריא

תוכן היחידה

מטרות
(תחומי דרך וציוני תוכן)

לזהות את היבשות השונות במפה, לשער את גודל האוכלוסייה בכל יבשת, להשוות בין הגודל לבין האוכלוסייה

מושגים

שטח יבשת, אוכלוסייה, צפיפות אוכלוסין, (נגיעה קלה ב)אזורי אקלים

הענות לשונות

/

חומרים נלוים

כרטיס כניסה, קובץ אקסל

ציוד נדרש

מחשב ומקרן

מקצוע גיאוגרפיה

נושא השיעור שטחי היבשות לעומת גודל האוכלוסיה

שכבת גיל כיתה ז

שימוש באינטרנט לא נדרש

קבצים נלויים מצגת, כרטיס כניסה, קובץ אקסל לחישובים